Záznam: Red Hat Satellite 6 – Automatický provisioning a patching vaší Linuxové infrastruktury

Zbyněk Chmela
30. 09. 2021
Webináře

Red Hat Satellite 6 je nástupce předchozího, léty prověřeného, nástroje RHN Satellite 5, který se stará o to, aby vaše Linuxové servery řízeně dostávaly nejnovější RPM balíky. Nová generace Satellite je založena na upstream projektech Foreman a Katello.

Díky tomu dokáže zajistit i funkcionality jako je bezobslužná instalace operačního systému a perfektně zorganizovat vaše systémy do parametrizovaných hostgroup, nad kterými pak můžete provádět konfigurační management skrze Puppet nebo Ansible.

Součástí webináře je i živé DEMO nástroje Red Hat Satellite 6, ukázka provisioningu OS a konfiguračního managementu pomocí Ansible.

Určeno pro IT manažery a administrátory, kteří chtějí zefektivnit tvorbu nových IT systémů a celých prostředí.

Záznam webináře naleznete zde.

Související články