Vzdělávání zaměstnanců

Abychom vám dopřáli ty nejlepší služby, dbáme na svůj osobní rozvoj v oblasti měkkých dovedností.

V rámci procesu hodnocení byla společnosti Data Force s.r.o. poskytnuta finanční podpora EU a projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012820 pod názvem „Vzdělávání zaměstnanců Data Force s.r.o. “ byl podpořen.

Doba realizace je stanovena od 1.8.2020 – 31.7.2022. Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnanci žadatele.

Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, jenž definuje vhodná školení na 2 roky.