Archivace

Zajišťujeme dlouhodobou čitelnost, neměnnost a autenticitu vašich dat. Data analyzujeme a přehledně organizujeme díky vhodnému označení (metadata) s rychlým přístupem a ochranou proti poškození a ztrátě.

Archivujeme primární data tak, aby byla čitelná, autentická a nezměněná i po letech. Zabraňujeme jejich poškození a ztrátě. 

Archivace je komplexní úkol, který vedle moderních technických prostředků vyžaduje také analýzu, přípravu a začlenění do vašich procesů. 

Co vám archivace od nás přinese?

 • Pečlivou analýzu vašich dat k archivaci. 
 • Přípravu dat k archivaci (vhodná metadata, popisy, formáty). 
 • Nastavení archivační politiky. 
 • Začlenění archivace do procesů vaší společnosti. 
 • Technické zabezpečení archivovaných dat proti poškození a ztrátě.
 • Garanci autenticity a neměnnosti dat. 
 • Dlouhodobou čitelnost archivu.
 • Srozumitelnost archivu.
 • Transparentní archivaci (rychlý přístup k datům bez změn chování uživatele). 
 • Splnění povinnosti dané zákonem.
 • Redukci nákladů za vlastnictví dat na primárních úložištích. 
 • Ochranu společnosti v případných sporech. 

“Na rozdíl od zálohování, kde se pracuje s tzv. sekundární kopií dat a primární data jsou stále zpracovávána a modifikována, pracuje archivace s primárními daty. Ta jsou podle definovaných pravidel přesouvána do archivu a dále se nemění.

— Zbyněk Chmela, spoluzakladatel a IT konzultant 

Související články

Naše reference

Ukládání

Detailně zanalyzujeme váš datový profil a navrhneme řešení na míru podle vašich potřeb. Implementujeme ho a jsme vám dále k dispozici 24/7.
Více

Zálohování

Navrhujeme komplexní ochranu a zpracování informací v IT i v celé společnosti. Zabraňujeme ztrátám, nedostupnosti dat či aplikací. Posouváme IT na ITaaS (IT as a Service).
Více

Archivace

Zajišťujeme dlouhodobou čitelnost, neměnnost a autenticitu vašich dat. Data analyzujeme a přehledně organizujeme díky vhodnému označení (metadata) s rychlým přístupem a ochranou proti poškození a ztrátě.
Více

Virtualizace

Navrhujeme a implementujeme kompletní virtualizované systémy pro ukládání, archivaci i ochranu dat. Mějte bezvýpadkový provoz všech systémů s nulovou nebo minimální ztrátou dat v případě havárie.
Více

Správa IT

Věnujeme se preventivní údržbě IT systémů a technické podpoře (hardware, software). Provádíme aktualizace, inovujeme, vylepšujeme a kontrolujeme funkčnost IT infrastruktury.
Více