Záznam: Automatizace Linuxu – Success Story

Zbyněk Chmela
21. 09. 2022
Webináře

Bezpečný provoz IT prostředí o velikosti tisícovek serverů vyžaduje mnoho energie a lidské síly, které je nedostatek a je velmi dráhá.

Cílem projektu u zákazníka bylo automatizovat činnosti spojené s vytvářením systémů a bezpečným provozem prostředí, jako např. testování a auditování nasazovaných změn, monitoring a pravidelné aktualizace.

Webinář Vás provede následujícími tématy:

  • Jaká byla výzva?
  • Prerekvizity, aktuální ekosystém (nestaví se na zelené louce)
  • Návrh řešení a hlavní použité technologie
  • Vznik konfiguračního standardu
  • Implementace
  • Zhodnocení a přínosy řešení
  • Náklady na provoz
  • Další rozvoj řešení

Záznam webináře naleznete zde.

Související články