Záznam: VMware Aria Operations for Networks

Michaela Kocánková
27. 10. 2023
Webináře

VMware Aria Operations for Networks je nástroj pro chytré a ucelené monitorování datového centra od síťových prvků, až po virtualizaci.

Webinář je zaměřen na následující témata:

  • Základní architektura nástroje a GUI
  • Přehled o serverech a VM z jednoho místa
  • Monitoring a vizualizace datových toků
  • Přehled nad bezpečností DC a cloudu
  • Monitoring kontejnerového prostředí
  • Doporučení firewall pravidel pro NSX
  • Vyšetřování síťových událostí a doporučení k jejich nápravě nebo prevenci
  • Vše výše uvedené názorně ukázáno v živém prostředí

Záznam webináře naleznete zde.