Disaster Recovery naostro

Jiří Král
15. 07. 2015
Technologie

V tomto týdnu jsme v provozním prostředí zákazníka z oblasti komerční sféry provedli úspěšný test disaster recovery spočívající v převedení provozu části virtualizované infrastruktury z Prahy do zahraniční pobočky a zpět.

Obnovení provozu po simulovaném výpadku serverů pracujících s cca 1,5 TB dat do lokality vzdálené více než 600 km proběhlo zcela hladce díky kombinaci diskových polí EMC VNX, replikačního řešení EMC RecoverPoint a virtualizační platformy VMware vSphere.

Maximálně efektivní automatizované disaster recovery obnovy virtuálních serverů (tzv. One-Click Recovery) zajistil VMware Site Recovery Manager s příslušnými Storage Replication Adapter pluginy.

Díky automatizaci procesů a efektivitě EMC RecoverPoint stačilo od zahájení disaster recovery procedury do plného obnovení provozu necelých 20 minut, přestože vyhrazená kapacita WAN linky mezi lokalitami byla pro tento účel pouhé 3 Mbps!

V následujích fázích testu došlo k otočení směru replikace dat ze záložní lokality do původní produkční (tzv. Reprotect – zajištění disaster recovery kopie pro servery běžící v záložní lokalitě) a k opětovnému převedení provozu do primární lokality v Praze. I tyto operace proběhly plně automatizovaně, bez nároků na zásah obsluhy.

Tento test v provozních podmínkách ověřil implementovanou funkcionalitu, jednoduchost obsluhy a chování provozovaných aplikací v případě výpadku lokality.

Výsledkem je spokojený zákazník, který ví, že se na Disaster Recovery řešení může spolehnout.