Zabbix

Michaela Kocánková
27. 03. 2024

Zabbix je komplexní open-source monitorovací platforma, která umožňuje sledovat a spravovat širokou škálu IT infrastruktury. Jeho architektura je postavena na klient-server modelu, kde centrální server sbírá data ze zařízení a aplikací pomocí agentů, které jsou nainstalovány na monitorovaných zařízeních. Zabbix umožňuje monitorovat různé parametry, například výpočetní výkon, využití paměti, síťová dostupnost, aplikační metriky a mnoho dalších.