ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Problematiku zálohování dat nevnímáme pouze jako vytváření bezpečnostních kopií dat pro případ ztráty, ale jako kompexní ochranu informací a jejich zpracování v rámci celého IT.

Data jsou pro většinu současných společností hlavní, či velmi významný pracovní nástroj, a stejně jako není akceptovatelná jejich ztráta, i nedostupnost dat a aplikací představuje vážný problém.

Mění se i pohled na roli IT v rámci společností. Z nákladové položky určující technický rozvoj je stále významnější role IT týmu jako interního poskytovatele služeb pro business, posun k tzv. IT as a Service (ITaaS). Zabezpečení dostupnosti takto poskytovaných služeb je klíčové.

Moderní systémy pro ochranu dat musí tyto trendy reflektovat již během návrhu řešení.

Nejedná se jen o technické prostředky zálohování, stejně důležité je i procesní zajištění ochrany dat v celé společnosti a správné ohodnocení rizik.

Zde vnímáme naši přidanou hodnotu. Krom prověřených a perfektně zvládnutých technologií Vám nabízíme své dlouholeté zkušenosti s návrhy, implementací a servisním zabezpečením desítek systémů pro zálohování a ochranu dat.

Jsme přesvědčeni, že správný systém ochrany dat musí být robustní, spolehlivý, rychlý a především přehledný a srozumitelný pro zákazníka.

Takové systémy se snažíme navrhovat.


A data Vás naučíme obnovovat tak, abyste věděli, že na naše řešení se můžete spolehnout.
321 creative people