Virtualizace

Virtualizace je jedním ze základů moderních výpočetních systémů. Její přínosy jsou zjevné – osvobození aplikační vrstvy od závislosti na konkrétním fyzickém hardware umožňuje jednoduché sdílení fyzických prostředků mezi více úlohami, dochází k úspoře nákladů, je možná vyšší flexibilita, jednodušší správa a vyšší dostupnost IT infrastruktury.

Od virtuální adresace paměti, která začátkem osmdesátých let minulého století skokem posunula architekturu počítačů k paralelnímu zpracovávání úloh, přes dělení síťových prvků pomocí VLAN, virtuální kopie – snapshoty – dat v diskových polích až po současný boom, kdy se slova „virtuální“ a „cloud“ stala zaklínadlem pro vše.

Stávající úroveň virtualizace datových center přinesla obrovský posun v jejich celkové efektivitě, snadnosti správy, bezpečnosti a především vysoké dostupnosti – Disaster Recovery a Business Continuity. Požadavky na moderní IT infrastrukturu, předpokládající často bezvýpadkový provoz všech systémů a žádnou, či zcela minimální, ztrátu dat v případě havárie, jsou ve správně navrženém virtuálizovaném prostředí snadno řešitelné.

Virtualizaci nevnímáme jako cíl, ale jako prostředek k navrhování a vytváření dostupné a spolehlivé IT infrastruktury.


Máme dostatek zkušeností a ověřené technologie na to, abychom mohli navrhovat a implementovat kompletní virtualizované systémy a maximálně využívat všech možností, které nám virtualizace poskytuje, ve prospěch našich zákazníků.Heslo dne "Cloud"

Spolu s kvalitní technologií pro sdílení technických prostředků přišla i nová úroveň služeb, „Cloud“. Ačkoli je za každým cloudovým řešením technický základ, nejedná se o konkrétní technologii či design, ale o způsob řešení. Hlavní princip spočívá v poskytování technických prostředků formou služeb, tedy bez nutnosti vlastnit potřebný hardware, software a další prostředky.

Příkladem může být poskytování záložního datového centra formou služby.

Pozorně nasloucháme trhu a jsme připraveni – cloudová řešení v oblasti ukládání, archivace a ochrany dat našim zákazníkům úspěšně a rádi poskytujeme.

A jako ve všem co děláme, i zde přistupujeme ke každému řešení individuálně a snažíme se pro Vás nalézt řešení s maximálním přínosem.

321 creative people