Kdo jsme

Data Force je společnost, která se vymyká současným velkým korporacím. Hlavním impulzem našeho týmu pro založení vlastní společnosti je především chuť všech společníků věnovat se potřebám a požadavkům zákazníků bez jakéhokoliv vnějšího vlivu.

My v Data Force nechceme primárně vystupovat jako systémový integrátor. Chceme se soustředit na vybrané oblasti a být v nich spolehlivým, profesionálním partnerem. Naši roli a přínos chápeme tak, že dokážeme využít své dlouholeté praktické zkušenosti, udržujeme si stálý zájem o nové postupy a technologie a naši odbornost dokážeme nabídnout pro Váš prospěch.

Po mnohaletých zkušenostech ve velkých firmách jsme přesvědčeni, že profesní specializace outsourcingu a forma menšího, spolupracujícího celku je tou správnou cestou.

Naši zaměstnanci působí na českém trhu IT technologií a služeb již velmi dlouho a jsou uznávanými profesionály ve svém oboru. Každý jeden má za sebou mnoho úspěšně realizovaných projektů a implementací. Víme, že Data Force bude jen tak dobrá společnost, jak dobří budeme my, její zaměstnanci, a jak spokojeni budou naši klienti.

 


„Na prvním místě je pro nás spokojený zákazník, který se nebude přizpůsobovat svému dodavateli. Data Force vyjde vstříc požadavkům a potřebám každého jednotlivého klienta. Víme, že je to možné, a jen takto nám dává profesionální práce smysl."

„Ať po nás zůstane stopa profesionality, kvality a lidského přístupu – to je náš každodenní cíl."

-- Vlastimil Srna, obchodní ředitel & jednatel
 

Data Force je česká společnost s kvalitním odborným týmem a je tím správným partnerem, na kterého se můžete spolehnout.

321 creative people