Kdo jsme

Data Force je společnost, která se vymyká současným velkým korporacím. Hlavním impulzem našeho týmu pro založení vlastní společnosti je především chuť všech společníků věnovat se potřebám a požadavkům zákazníků bez jakéhokoliv vnějšího vlivu.

My v Data Force nechceme primárně vystupovat jako systémový integrátor. Chceme se soustředit na vybrané oblasti a být v nich spolehlivým, profesionálním partnerem. Naši roli a přínos chápeme tak, že dokážeme využít své dlouholeté praktické zkušenosti, udržujeme si stálý zájem o nové postupy a technologie a naši odbornost dokážeme nabídnout pro Váš prospěch.

Po mnohaletých zkušenostech ve velkých firmách jsme přesvědčeni, že profesní specializace outsourcingu a forma menšího, spolupracujícího celku je tou správnou cestou.

Naši zaměstnanci působí na českém trhu IT technologií a služeb již velmi dlouho a jsou uznávanými profesionály ve svém oboru. Každý jeden má za sebou mnoho úspěšně realizovaných projektů a implementací. Víme, že Data Force bude jen tak dobrá společnost, jak dobří budeme my, její zaměstnanci, a jak spokojeni budou naši klienti.

 


„Na prvním místě je pro nás spokojený zákazník, který se nebude přizpůsobovat svému dodavateli. Data Force vyjde vstříc požadavkům a potřebám každého jednotlivého klienta. Víme, že je to možné, a jen takto nám dává profesionální práce smysl."

„Ať po nás zůstane stopa profesionality, kvality a lidského přístupu – to je náš každodenní cíl."

-- Vlastimil Srna, obchodní ředitel & jednatel
 

Data Force je česká společnost s kvalitním odborným týmem a je tím správným partnerem, na kterého se můžete spolehnout.

Vlastimil Srna
obchodní ředitel

Vratislav Plný
obchod

Vladimír Krajkář
obchod

Jitka Lamková
obchod

Jiří Turčányi
technický ředitel

Zdeněk Lev
IT konzultant

Jiří Král
IT konzultant

Zbyněk Chmela
IT konzultant
321 creative people